Jak otworzyć firmę
Biznes, firma, działalność gospodarcza - wszystko dla przedsiębiorców
Rozliczenia

W rozdziale "Rozliczenia, czyli Urząd Skarbowy, a podatki oraz ZUS - poradnik" dowiesz się m.in.:

- jak rozliczać się z Urzędem Skarbowym,
- jakie formy rozliczeń można wybrać,
- jaką formę opodatkowania można wybrać,
- jak obliczać podatek VAT,
- kiedy nie ma możliwości wyboru formy opodatkowania,
- jak biuro rachunkowe ułatwia prowadzenie firmy.

Krótko mówiąc, w rozdziale tym, dowiesz się, w jaki sposób możesz rozliczać się z Urzędem Skarbowym.

Rozwinięcie tematów poniżej.

rozliczenia; jak rozliczać się z urzędem skarbowym; jakie formy rozliczeń można wybrać; jaką formę opodatkowania można wybrać; jak obliczać podatek VAT; kiedy nie ma możliwości wyboru formy opodatkowania; jak biuro rachunkowe ułatwia prowadzenia firmy;

Jak rozliczać się z Urzędem Skarbowym?

Jak, w najbardziej korzystny dla nas sposó, można rozliczać się z Urzędem Skarbowym? To pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od formy, rodzaju oraz profilu naszej działalności gospodarczej. Poza tym zalezy to również od sytuacja w jakiej się znajdujemy. Czy mamy pewne możliwości, czy może nie mamy żadnej możliwości, aby rozmyślać nad inną formą opodatkowania. Każda firma musi sama zastanowić się oraz zdecydować, jaką formę opodatkowania wybrać, ponieważ wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Z inne strony, różne formy opodatkowania równają się z innymi trudnościami w rozliczeniach. Jeśli nie chcemy mieć dużo liczenia, wówczas wybieramy najprostszą formę rozliczeń, jeśli z kolei chcemy wszystko mieć na uwadze, szczególnie sytuację finansową naszej firmy, wówczas wybieramy trudniejszą formę opodakowania.

Jakie formy rozliczeń można wybrać?
Jaką formę opodatkowania można wybrać?

a. Formy rozliczeń
Przy zakładaniu działalności gospodarczej, w Urzędzie Skarbowym, musimy wybrać formę, w jakiej będziemy się rozliczać. Istnieje trzy sposoby, według których możemy się rozliczać:

Karta podatkowa
Jest to najprostsza forma rozliczeń, z którą zapewne każdy sobie poradzi. Biuro rachunkowe, więc w tym przypadku na pewno nie będzie potrzebne. Dokładniej mówiąc sposób ten polega na tym, iż co miesiąc płacimy do Urzędu Skarbowego określoną ilość pieniędzy, której wysokość właśnie przez ten organ została indywidualnie dla nas ustalona. Urząd Skarbowy obliczając dla nas wysokość odprowadzanego podatku bierze pod uwagę m.in.: wielkość miasta, w którym posiadamy firmę, lokalizację, rodzaj usług lub handlu, liczbę zatrudnionych pracowników. Podatek należy odprowadzać do 7. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. Z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie małe firmy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest to także bardzo uproszczona forma odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego, z którą również zapewne sami sobie damy radę. Dokładniej mówiąc polega to na tym, iż płacimy 3, 5.5, 8.5, 17 lub 20% (w zależności od działalności, jaką prowadzimy) od całości naszego przychodu. Nie ważne są tutaj koszty. Płaci się określoną ilość procent od całego, naszego przychodu. Podatek należy zapłacić do 20. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. Opodatkowana w formie ryczałtu nie może być osoba, która prowadzi aptekę, lombard, kantor, a także osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę, a obecnie chce działać w tej samej branży, w której była zatrudniona.

Na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów)
Rozliczanie się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, czyli poprzez księgę przychodów i rozchodów, jest to najbardziej popularny sposób rozliczeń i każdy może z niego korzystać. Jest tutaj jednocześnie najwięcej pracy, aby dobrze obliczyć należny do zapłaty podatek. Otóż od całego naszego przychodu odejmujemy po kolei koszty uzyskania przychodu, czyli: zakupy towarów oraz nasze koszta własne, czyli: opłata za wynajem lokalu, benzyna, media (prąd, telefon, gaz, Internet), ubezpieczenia, wypłaty i ubezpieczenia pracowników, wszelkie zakupy na firmę (segregatory, komputery, biurka, a nawet długopisy). Następnie wychodzi nam pewna różnica, i właśnie ta różnica jest naszym dochodem. Istnieje minimum, poniżej którego nie zapłacimy żadnego podatku (obecnie jest to około 3090zł). Natomiast wszelkie nasze dochody powyżej tej sumy opodatkowane są w wysokości 18%. Oznacza to, iż jeśli zarobimy 4090zł, czyli 1000zł powyżej sumy nieopodatkowanej, wówczas od tego 1000zł zapłacimy 18% podatku, czyli dokładnie 180zł. Podatek ten należy zapłacić do 20. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Jak obliczać podatek VAT?

b. VAT
VAT - jest to dokładniej mówiąc podatek od towarów i usług. Obejmuje on niemalże każdą branżę oraz każdy produkt, który możemy zakupić. Istnieją różne stawki VAT, w zależności od towarów. Na jedzenie w niektórych przypadkach można spotkać się z VAT-em 3% oraz 7%. Większość jednak produktów objęta jest wysokością 22%, a już tylko nieliczne 0% lub są z niego zwolnione. Jak obliczyć VAT, który należy oddać do Urzędu Skarbowego? Poniżej podaję przykład. Pamiętaj, że na jednej fakturze mogą znajdować się różne stawki VAT.

Zakup towaru:
Faktura 1 = 1000zł netto; 1220zł brutto; VAT = 220zł
Faktura 2 = 1500zł netto; 1800zł brutto; VAT = 300zł
Faktura 3 = 10zł netto; 12,20zł brutto; VAT = 2,20zł
Suma VAT-u, który wydaliśmy wynosi  522,20zł

Sprzedaż towaru:
Faktura 1 = 800zł netto; 976zł brutto; VAT = 176zł
Faktura 2 = 600zł netto; 732zł brutto; VAT = 132zł
Faktura 3 = 500zł netto; 610zł brutto: VAT = 110zł
Faktura 4 = 800zł netto; 976zł brutto; VAT = 176zł
Suma VAT-u, który otrzymaliśmy wynosi  594zł

Zatem różnicą VAT-u, który musimy oddać do Urzędu Skarbowego będzie następująca kwota:
594zł - 522,20zł = 71,80zł
Więc jeśli, np. to są nasze faktury za styczeń, to do 25. lutego (ostateczny termin zapłaty VAT-u za poprzedni miesiąc jest to 25. dzień miesiąca) musimy Urzędowi Skarbowemu zapłacić 71,80zł.

Ważne!
Pamiętaj, aby poza zapłatą podatku złożyć również deklarację VAT-7, którą należy składać co miesiąc, niezależnie od tego czy w danym miesiącu wyszedł nam VAT do zapłaty czy też nie.

Kiedy nie ma możliwości wyboru formy opodatkowania?

Kiedy nie ma możliwości wybory innej formy opodatkowania dla naszej firmy? Otóż istnieją sytuacje, a raczej rodzaje działalności gospodarczych, w któych jest z góry narzucona forma opodatkowania, np. podatek liniowy lub podatkowa księga przychodów i rozchodów. Wszystko zależy od działalności, jaką chcemy prowadzić. Oczywiście nie będziemy tutaj wypisywać, które rodzaje działalności gospodarczej mają określoną formę opodatkowania, jednak chcieliśmy zwrócić uwagę na ten fakt, ponieważ nie chcemy, aby nowy przedsiębiorca się zawiódł, jeśli się okaże, że nie może wybrać którejś z form opodatkowania. Wszystkiego - rzecz jasna - można dowiedzieć się w Urzędzie Skarbowym. Jesli tam zapytamy, to zapewne otrzymamy odpowiedź, jakie formy opodatkowania możemy wybrać. Jednak nie panikujmy, narzucone formy opodatkowania są na niewiele rodzajów działalności gospodarczej, w większości rodzajów działalności oczywiście sami mamy możliwość wyboru formy opodatkowania naszej firmy.

Jak biuro rachunkowe ułatwia prowadzenie firmy?

Biuro rachunkowe

Czym takie biuro się zajmuje i dlaczego jest ono tak przydatne:
- prowadzi wszelkie rozliczenia naszej firmy, wprowadza do księgi przychodów i rozchodów nasze faktury zakupu oraz faktury i inne rachunki sprzedaży,
- oblicza, jaką wysokość podatku dochodowego oraz VAT-u musimy zapłacić do Urzędu Skarbowego,
- dostarcza do Urzędu Skarbowego naszą deklarację VAT (o ile jesteśmy płatnikami VAT),
- przekazuje nam informację, ile wynosi w danym miesiącu składka do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- koryguje i poprawia wszelkie nieprawidłowości, o ile takie zaistniały,
- uzupełnia dla nas PIT roczny,
- oblicza wszelkie wysokości składek i opłat, które musimy uiścić do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, a także wszelkich innych instytucji państwowych,
- oblicza wszelkie dane związane z pracownikami,
- bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowość wyliczenia wszelkich opłat, podatków i składek na ubezpieczenia, a powinno to być zapisane w umowie podpisanej z biurem.

Jednym słowem biuro rachunkowe wykona za nas całą pracę związaną z prowadzeniem naszej firmy od strony urzędowej. Wyliczy wszelkie wydatki, które będziemy musieli ponieść na podatki (dochodowy oraz VAT) i ubezpieczenia.
Na biurze rachunkowym spoczywa obowiązek znajomości ciągle zmieniających się przepisów prawa i biorą oni za to odpowiedzialność.
Biuro uzupełni również za nas wszelkie deklaracje.
Moim zdaniem, a także zdaniem większość przedsiębiorców, warto zapłacić taką sumę (80-200zł przy niedużych firmach), ale mieć spokój z liczeniem, wpisywaniem, uzupełnianiem oraz innymi czynnościami związanymi ze sprawami podatkowymi, które musielibyśmy wykonywać sami.

Jest to o wiele bezpieczniejszy sposób, aby nie wpaść w żadną "pułapkę podatkową", gdyż przepisy te zmieniają się dość często.

Zasady rozliczania się z Urzędem Skarbowym

Jakie są zasady rozliczania się z Urzędem Skarbowym? Należy pamiętać, że musimy dotrzymywać wszystkich terminów, jakie są określone przez Urząd Skarbowym, abyśmy nie zrobili sobie problemów z powodu słabej pamięci - na początek warto pozapisywać sobie w jakim terminie musimy uregulować wszelkie kwestie dotyczące zasad rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Jeżeli chodzi o działalność gospodaczą to dotyczące rozliczania się z Urzędem Skarbowym będą najprawdopodobniej dwa terminy. Pierwszy z nich jest to zapłata podatku dochdowego w ramach rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Podatek dochodowy musi zostać wpłacony do Urzędu Skarbowego najpóźniej do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Czyli podając przykład: do 20. dnia lutego musimy zapłacić podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego za miesiąc styczeń. Takie zasady rozliczania z Urzędem Skarbowym dotyczą każdej firmy oraz przedsiębiorstwa. Następnym terminem będzie dzień 25. Do tego dnia musimy zapłacić do Urzędu Skarbowego należny podatek VAT - o ile jesteśmy płatnikami tego właśnie podatku. Podatek VAT również rozliczmy z Urzędem Skarbowym za miesiąc poprzedni, czyli płacimy go do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Poza tym nie można zapominać, że również do 25. dnia miesiąc musimy złożyć deklarację VAT, która będzie określać wysokość podatku, który musimy zapłacić do Urzędu Skarbowego. Oczywiście, jeżeli będziemy przestarzegać wszystkich przepisów oraz zasad dotyczących rozliczeń, to wóczas Urząd Skarbowy nie będzie mógł nam nic zarzucić odnośnie zasad rozliczania się z podatków. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zasady rozliczania z Urzędem Skarbowym będzie zlecenie tego do biura rachunkowego - jednak, jak wiadomo zawsze liczą się oszczędności. Oby tylko te nasze 'niby' oszczędności nie stały się ogromnymi wydatkami, jeśli pomylimy się w zasadach rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Jak rozliczyć firmę na zasadach ogólnych z VAT

Jak rozliczyć firmę na zasadach ogólnych z VAT? Firmę na zasadach ogólnych z VAT rozliczamy zupełnie tak samo, jak bez VAT, bowiem podatek VAT rozliczany jest osobno. Tak więc najpierw rozlicza się podatek dochodowy, czyli tylko ceny netto. Podatek dochodowy jest to w firmach nie przekraczających sporych dochodów 18%. Podatek ten liczymy odejmując od przychodu nasze koszty i wydatki. To co pozostanie jest to nasz dochód i od niego 18% oddajemy na podatek dochodowy. I tutaj już w skrócie mamy opisane, jak obliczyć podatek dochodowy. Następnie zaczynamy obliczanie VAT-u. VAT liczy się jeszcze łatwiej, ponieważ od VAT-u, który zarobiliśmy (np. na sprzedażach lub usługach) odejmujemy VAT, który musieliśmy zapłacić innym firmom. Po odjęciu tej różnicy, to co nam pozostało, należy oddać państwu poprzez Urząd Skarbowy. Tak więc odpowiadając na pytanie: jak rozliczyć firmę na zasadach ogólnych z VAT można krótko odpowiedzieć. Najpierw liczymy podatek dochodowy, a następnie podatek VAT osobno. Oczywiście w przypadku, jeżeli jesteśmy płatnikiem VAT.

Sposób rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Jaki jest sposób rozliczenia z urzędem skarbowym? Takich sposobów mamy przynajmniej kilka. Najbardziej popularne sposoby rozliczeń są to: karta podatkowa, na zasadach ogólnych czy inaczej mówiać na księdze przychodów i rozchodów. Poza tym najprostszym sposobem rozliczeń jest ryczałt, czyli kilka lub kilkanaście procent od całego przychodu - nie odliczając kosztów. Z różnych względów, a szczególnie z opłacalności wyboru poszczególnych sposobów rozliczeń, każdy powinien wybrać taki sposób, jaki będzie dla niego najkorzystniejszy. Taki, który będzie najbardziej opłacalny i przy którym to będziemy płacić możliwie najmniejsze podatki. Tak więc podsumowując sposób rozliczeń z urzędem skarbowym zależy od tego, jaką firmę mamy zamiar prowadzić. I również tym właśnie kierujmy się przy wyborze formy opodatkowania.

Do kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym

Do kiedy rozliczamy się z urzędem skarbowym? Tutaj można krótko odpowiedzieć, jeżeli chodzi o rozliczenie końcoworoczne, czyli tak zwany PIT. Powinniśmy go złożyć do końca kwietnia za rok poprzedni. Oczywiście jest to ostatecznym termin i nie można go przekroczyć. W rzeczywistości z urzędem skarbowym możemy rozliczyć się już w styczniu za rok poprzedni. Oczywiście powinniśmy, a nawet musimy na tym rozliczeniu podać wszelkie dochody, które osiągnęliśmy w poprzednim roku. Na tej podstawie obliczamyczy należy się nam zwrot nadpłaconego podatku czy wszystko się zgadza. Tak więc podsumowując: do kiedy rozliczamy sięz urzędem skarbowym - PIT musimy złożyć do końca kwetnia za rok poprzedni.

Jak rozliczać prąd przy działalności gospodarczej

Jak rozliczyć prąd przy działalności gospodarczej? Sposób rozliczania prądu nie różni się niczym specjalnym od rozliczania innych mediów czy też przedmiotów. Po prostu musimy podpisać z zakładem energetycznym umowę pomiędzy owym zakładem, a naszą firmą. Po podpisaniu takiej umowy, będziemy otrzymywać fakturę za prąd na koszt naszej firmy, a wówczas już oczywiście można ją odliczyć od kosztów uzyskania przychodu. Pamiętajmy jednak, aby faktura na prąd była za lokal, w którym posiadamy oddział naszej firmy. Nie możemy bowiem brać i wrzucać w koszty faktury, która nie jest wystawiona na nasz firmowe lokal. Podsumowując - jak rozliczać prąd przy działalności gospodarczej - rozliczamy go w taki sam sposób, jak i inne koszty, jednak pilnujmy, aby faktura była wystawiana wraz z adresem naszego firmowego lokalu.

Jak w pierwszym miesiącu rozliczyć się z Urzędem Skarbowym

Jak w pierwszym miesiącu rozliczyć się z urzędem skarbowym? Każdy kto rozpoczyna własną działalność gospodarczą ma wiele obaw, jak to będzie wyglądać od strony formalno - prawnej. Najtrudniejszy zawsze jest początek, tak więc również i pytanie jak w pierwszym miesiącu działalności rozliczyć się z urzędem skarbowym. W pierwszym miesiącu działalności w rzeczywistości się nie rozliczamy, bowiem zarówno z urzędem skarbowym, jak i z ZUS-em rozliczamy się w miesiącu następnym za miesiąc poprzedni. Tak więc jeżeli dla przykładu działalność rozpoczęliśmy w styczniu, to dopiero do 10. dnia lutego musimy zapłacić ZUS, to 20. dnia lutego musimy zapłacić podatek dochodowy, o ile wyjdzie nam on do zapłaty oraz do 25. dnia lutego musimy zapłacić podatek VAT, także składając deklarację VAT, również do 25. dnia miesiąca. Tak więc wszyscy właściciele działalności gospodarczej, nie obawiajcie się o pierwszy miesiąc działania firmy, bowiem to dopiero w drugim miesiącu zaczynamy rozliczenia z wszelkimi urzędami. A więc odpowiedź na podstawowe pytanie: jak w pierwszym miesiącu rozliczać się z urzędem skarbowym brzmi - w pierwszym miesiącu działalności w ogóle się nie rozliczamy.

W jakiej formie rozlicza się biuro rachunkowe

W jakiej formie rozlicza się biuro rachunkowe? Zastanawiasz się nad odpowiedzią na to pytanie? Tak więc odpowiadając, większość firm, w tym także zwykle i biuro rachunkowe rozlicza się z państwem na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Taka forma rozliczeń z urzędem skarbowym jest zazwyczaj najkorzystniejsza dla firm, ponieważ można szukać firmowych kosztów. Biuro rachunkowe działa zupełnie podobnie, jak i inne firmy, więc i rozlicza się w taki sam sposób, jak te pozostałe firmy. Podsumowując i odpowiadając na główne pytanie: w jakiej formie rozlicza się biuro rachunkowe najkrótsze odpowiedź brzmi - biuro rachunkowe rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podobnie jak większość firm.

Do kiedy firma musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym

Do kiedy firma musi rozliczyć się z urzędem skarbowym? Zależy co dokładnie mamy na myśli. Jeżeli chodzi o rozliczenie roczne, czyli do kiedy należy złożyć PIT, jest to data ostatniego dnia miesiąca kwietnia. Do tego czasu musimy złożyć rozliczenie roczne za rok poprzedni. Jeżeli jednak chodzi o rozliczenia comiesięcznie z urzędem skarbowym, to rozliczamy to w następujący sposób: do 20. dnia miesiąca musimy zapłacić podatek dochodowy za miesiąc poprzedni, natomiast do 25. dnia miesiąca musimy zapłacić podatek VAT oraz złożyć deklarację VAT do tego samego dnia. Podsumowując - do kiedy firma musi rozliczyć się z urzędem skarbowym - odpowiedź brzmi: rozliczenie roczne do końca kwietnia, natomiast rozliczenia comiesięczne do 20. dnia miesiąca podatek dochodowy, a do 25. dnia miesiąc podatek VAT.

Jakie rozliczenie dla firmy?

Jakie rozliczenie dla firmy? Jakie wybrać rozliczenie dla własnej działalności gospodarczej? Jaka forma rozliczeń będzie najbardziej odpowiednia dla profilu naszej firmy? Wszystko w tej kwestii zależy od założyciela owej działalności gospodarczej, ściślej mówiac, od założyciela danej firmy. To on powinien się zastanowić, jakie rozliczenie dla firmy preferuje. W zależności od radzaju działalności można wybrać kilka form rozliczeń, między innymi: podatkowa księga przychodów i rozchodów czy ryczałt. Wszystko bowiem zależy tylko i wyłącznie od właściciela firmy jakie rozliczenie dla firmy wybierze. Jedynie w niektórych rodzajach działalności gospodarczej nie ma możliwości wyboru formy rozliczeń, bowiem jest to narzucone z góry przez przepisy.

W jaki sposób powinna rozliczać się firma z dochodu, który uzyskuje? Jakie są możliwości rozliczania w firmie? Oczywiście sposobów takich jest kilka. Jednym z nich będzie podatkowa książka przychodów i rozchodów. Jest ona jedną z najpopularniejszych firm rozliczeń. Polega to na zestawieniu wszelkich przychodów firmy, czyli sprzedaży towarów oraz usług oraz wydatków firmy na towary, usługi oraz wszelkie inne koszty, które są potrzebne w firmie. Dochód obliczany jest oczywiście na podstawie różnicy przychodów oraz kosztów. Dopiero ten dochód jest opodatkowany i z tego właśnie dochodu rozliczamy się z urzędem skarbowym.

RozliczeniaCopyright 2015 - All rights reserved